Czech  English

Jakost

Politika jakosti

Politika jakosti společnosti E-TECHNIK je vypracována na základě výsledků procesu přezkoumání vedením a následující vize společnosti.

E-TECHNIK s.r.o. je spolehlivý výrobce kvalitních elektrospotřebičů pro domácnost, který chce svým pružným a tvůrčím přístupem ke změnám posílit svůj význam na evropském trhu.


Naším cílem v oblasti jakosti pro následující období je:

 • trvale zjišťovat požadavky a přání zákazníků a zajistit jejich přenos do výrobků a poskytovaných služeb
 • zajistit pružnost reakcí na požadavky zákazníků - individuální přístup k požadavkům při zachování výhod sériové výroby
 • inovace výrobků a služeb probíhají na základě zjišťovaných potřeb zákazníků a využívají nejnovějších poznatků vědy a techniky
 • neustále zvyšovat kvalitu výrobků a optimalizovat probíhající procesy
 • systém řízení jakosti integrovat do všech procesů a činnosti probíhajících ve společnosti E-TECHNIK
 • k naplnění politiky jakosti využívat výhod týmové práce a systém vzdělávání všech zaměstnanců
 • zlepšovat pracovní podmínky všech zaměstnanců a důsledně dodržovat zákonné požadavky na ochranu životního prostředí


Zkušebna

Naše firma má vlastní zkušebnu výrobků, kterou lze rozdělit do následujících oblastí :

 • zkoušení při vývoji nových výrobků
 • provádění zkoušek při technických změnách
 • kontrolní zkoušky výroby
 • životnostní zkoušky
 • udržování prohlášení o shodě a výrobkových certifikátů
  ( VDE, EZU … )


Certifikát

Společnost E-TECHNIK byla v roce 2016 certifikována dle ISO 9001:2015. V následném období provádí auditorská firma (KEMA - DEKRA) jedenkrát ročně kontrolu s cílem prověřit funkčnost a udržování zavedeného systému řízení jakosti. Naše firma nadále udržuje a zdokonaluje systém řízení jakosti dle ISO 9001:2015.

český cetrifikát

Certificate in English